Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi

DUYURU!
ADAY SINAV TARİHLERİ


Aday Numarası;

 • 1 ile 150 arası olan adaylar 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü,
 • 151 ile 300 arası olan adaylar 27 Ağustos 2019 Salı günü,
 • 301 ile 450 arası olan adaylar 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü,
 • 451 ile 600 arası olan adaylar 29 Ağustos 2019 Perşembe günü

Özel Yetenek Sınavına gireceklerdir. 30 ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde sınav yapılmayacaktır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
Özel Yetenek SınavıKONTENJANLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları aşağıda ilan edilmiştir.

BÖLÜMLER KONTENJANLAR ENGELLİ TOPLAM
KADIN ERKEK KADIN ERKEK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 20 20 - - 40
Antrenörlük Eğitimi 20 30 1 1 52
Spor Yöneticiliği 20 30 1 1 52
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 20 30 1 1 52
Spor Yöneticiliği (İ.Ö) 20 30 1 1 52
Rekreasyon 20 20 1 1 42
İ.Ö. : İkinci Öğretim


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ TYT TABAN PUANLARI

Spor Bilimleri Fakültesi lisans programı kapsamında bölümlere alınacak öğrenciler için “Başvuru için gerekli TYT Taban Puanları” aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BÖLÜMLER TYT TABAN PUANI
ÖZYES BAŞVURU PUAN MİLLİ SPORCU / SPOR LİSESİ MEZUNLARI ENGELLİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 230 230 -
Antrenörlük Eğitimi 220 210 100
Spor Yöneticiliği 220 210 100
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 210 200 100
Spor Yöneticiliği (İ.Ö) 210 200 100
Rekreasyon 180 180 100
* Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü kontenjanı bulunmadığından bu bölüme başvuramazlar.

ONLİNE BAŞVURU

 1. Online başvurular 01 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ÇOMÜ - Spor Bilimleri Fakültesi - Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi web adresi üzerinden ( http://ozyes.comu.edu.tr ) yapılacaktır.
 2. Adaylar aşağıda belirtilen Üniversite Kooperatif hesabına 80 TL cari harcamalara katkı payı yatırdıktan sonra, ilgili makbuzdaki dekont numarasını Online başvuru formundaki ilgili alana gireceklerdir. (Başbakanlığın 18.01.2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı "Kamu Sosyal Tesisleri Kullanımına ilişkin Tebliği" gereğince cari giderlere katkı ücreti tahakkuk ettirilir.) [S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ].
  (Bankaya Havale/EFT vd. yolla katkı payı yatırılırken açıklama kısmına adayın TC Kimlik No, İsim ve Soyisim bilgilerini yazmayı unutmayınız!)
  (Katkı payı ödemesi karşılığında adaylara sınavda giyecekleri tişört verilecek ve sınav salonunda su temin edilecektir.)
 3. Online başvuru yapan adayların bilgileri, başvuru saatinden en geç 24 saat sonra Fakültedeki ÖZYES sistem memuru tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Online başvurusu onaylanan adaylar, başvuru sırasında belirttikleri eposta adreslerine gönderilen link aracılığıyla Online Başvuru Formu çıktılarını alabileceklerdir.(Bu form evrak teslimi sırasında istenecektir.)
 4. Adayların 23 Ağustos 2019 tarihi saat: 17:00’ye kadar online başvurularını yapmış olmaları gerekir. Bu tarih ve saatten sonra online başvuru sistemi kapatılacaktır.


ÖZYES İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Online Başvuru Formu Çıktısı (Online Başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek link aracılığı ile temin edilebilecektir.)
 2. 2019 TYT Sonuç Belgesi'nin bir adet fotokopisi,
 3. Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
 4. Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı)
  (Lise diploması veya mezuniyet belgesi olmayan fakat mezun olabilecek durumda olan (Bütünlemeye kalmış, tek ders sınavlarına girme hakkı olanlar) adayların da başvuruları kabul edilir.)
 5. Üç (3) adet fotoğraf: (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş)
 6. Sağlık Raporu: ÖYS Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından veya Özel Hastanelerden alacakları "Spor Bilimleri Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur" (Tek hekim imzalı rapor da kabul edilir) ibaresi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıtları yapılmaz. Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk vb.) veya konuşma (kekemelik vb.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış ve kayıt yaptırmış olsalar dahi Öğrencilikleri iptal edilir.
 7. Milli sporcu olanlar durumlarını resmi evraklarla belgelendirmeleri zorunludur.
 8. 2019 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi (Kayıt sırasında kayıt bürosundan temin edilecek, aday tarafından fotoğraf yapıştırıldıktan sonra kayıt bürosuna teslim edilecek ve kayıt bürosunda onaylandıktan sonra adaya geri verilecektir. Diğer belgeleri eksik olan adaya Aday Sınav Giriş Belgesi verilmez.)


ŞAHSEN BAŞVURU ve EVRAKLARIN TESLİMİ

 1. Online Başvuru işlemini tamamlayarak başvurusu onaylanan adaylar 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Sınav Kayıt Bürosuna şahsen başvurarak “ÖZYES İçin İstenecek Belgeleri” teslim edeceklerdir.
 2. Şahsen başvuru ile evraklarını teslim edecek adayların, ÖZYES’na gireceği tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’ye kadar bu işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Adayın ÖZYES’na gireceği gün, sınav esnasında veya sonrasında hiçbir suretle belge ve başvurusu kabul edilmeyecektir. (Adayların hangi gün sınava girecekleri sıra numarasına göre belirlenecek ve 23 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir.)
 3. Adayların şahsen başvurularında “ÖZYES İçin İstenecek Belgeleri” eksiksiz teslim etmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle "ıslak imzaları" alınır ve kendilerine "2019 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi" verilir. Bu adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 4. Posta ve Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul edilmez.


ÖYS ÖNCESİ PARKURU TEST ETME

 1. Adaylara 23 - 25 Ağustos 2019 tarihlerinde kendilerini test edebilmeleri için sınavın yapılacağı salonda kurulu gerçek parkurda deneme hakkı verilecektir. Bu hak isteğe bağlıdır. Parkuru test etmek isteyen adaylar parkur alanında makbuz karşılığında yatıracakları 5 TL karşılığında bu hizmetten faydalanırlar.


ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ VE YERİ

Tarihler : 26 - 30 Ağustos 2019
Yer   : Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonu, Terzioğlu Yerleşkesi
 1. ÖZYES, Spor Bilimleri Fakültesi Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda 26 - 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Hangi adayın hangi tarihte sınava gireceği aday başvuru sıra numarasına göre belirlenecek ve 23 Ağustos 2019 tarihinde ÖZYES web sitesi üzerinde ilan edilecektir.
 3. Adaylar, sınava girecekleri gün ve saatte sınav yerinde kendilerine verilecek Göğüs Numarası, 2019 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesi (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile sınav komisyonu önünde hazır bulunacaklardır.
 4. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
 5. Adayların başka şehirlerde özel yetenek sınavlarına girecek olmaları mazeret olarak değerlendirilmez.
 6. Adaylar ÖZYES sırasında görevlilerin her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine uymaları gerekir. Öğretim elemanlarına agresif davranan, görevlilere veya sınav cihazlarına karşı şiddet sergileyen adaylar ÖZYES’ndan ihraç edilir. Taşkın fiile göre haklarında suç duyurusunda bulunulur.
 7. Sınav Yürütme Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir.


Hesaplama ve Değerlendirme, Yerleştirme, Geçici ve Kesin Sonuçlar, İtirazlar, Geçici Kayıt işlemleri gibi bilgiler için lütfen Yönerge'ye Bakınız.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2019-2020
ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Online Başvuru İşlemleri 01 - 23 Ağustos 2019
Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi 01 - 23 Ağustos 2019
Koordinasyon Parkurunu Test Etme 23 - 25 Ağustos 2019
Özel Yetenek Sınavı 26 - 30 Ağustos 2019
Geçici Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2019
Geçici Sonuçlara İtirazlar 02 - 03 Eylül 2019
Kesin Sonuçların İlanı 04 Eylül 2019
Geçici Kayıt Tarihleri 05 - 11 Eylül 2019
Boş Kontenjanların İlanı 12 Eylül 2019
Boş Kontenjanlara Online Başvuru (Yedek Adaylar) 12 - 14 Eylül 2019
Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 15 Eylül 2019
Ek Yerleştirmede Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Şahsen Başvurusu 16 - 17 Eylül 2019
Kesin Kayıt Sonuçlarının İlanı 18 Eylül 2019

İletişim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Terzioğlu Yerleşkesi Merkez / ÇANAKKALE

Telefon: +90 286 218 00 18, Dahili 3177